Podziękowanie dla księdza

podziękowania księdzu proboszczowi

   Modlę się Panie, za naszego księdza. Ty sam wybrałeś dwunastu apostołów, aby byli twoimi świadkami aż po krańce ziemi. Nasz ksiądz jest następcą Twoich apostołów. Jego łaska pasterska jest znakiem, że wybrałeś go na dobrego pasterza, aby gotów był oddać życie swoje za owce.
On jak apostoł wkładał na nas ręce w sakramencie bierzmowania i umocnił nas w wierze łaską siedmiorakich darów. On nosi krzyż Twój na sercu, bo pewnie trudno jest prowadzić tylu ludzi do nieba.
Daj mu siłę i zdrowie, aby był dla nas przykładem wiary, miłości i chrześcijańskiego męstwa, a w niebie niech cieszy się i naszą obecnością .

… ciąg dalszy tekstu podziękowania poniżej …

   Dziękuje Ci, Panie za błogosławieństwo kapłana, który odprawił Mszę świętą. Z wiarą całowałem jego ręce bo są namaszczone i święte. On jest taki czysty i dobry.
Niech na zawsze odda Ci swoje serce, abyś nam przebaczał, swoje ręce, abyś nam rozdawał Chleb. swoje usta, abyś nas nauczał, całego siebie, abyś nas zabawiał.
Matka Najświętsza, Matko jedynego Kapłana i Matko kapłanów, weź go w swoja opiekę. Niech będzie mądry i święty, a my wspomagać go będziemy, bo z nas wzięty i dla nas ustanowiony.

Podobne podziękowania