Podziękowanie dla nauczyciela języka polskiego.

Przykładowe podziękowanie, wzór czyli przykładowy tekst podziękowania dla nauczyciela lub nauczycielki od języka polskiego.

Szanowny Panie/Pani Nauczycielu Języka Polskiego,

Chciałbym serdecznie podziękować za Pana/Pani poświęcenie, cierpliwość i wiedzę, którą przekazywał/a mi przez lata mojej edukacji. Dzięki Panu/Pani udało mi się poznać bogactwo polskiej literatury, zrozumieć jej głębsze znaczenia i stać się bardziej wrażliwym na piękno słowa.

Cenię Pana/Pani zaangażowanie w moją edukację, nie tylko w kwestiach związanych z językiem polskim, ale także w aspekcie kształtowania mojego charakteru i wartości. Pamiętam, że zawsze mogłem/mogłam liczyć na Pana/Pani wsparcie i opiekę, gdy byłem/byłam w trudnej sytuacji.

Dzięki Pana/Pani kreatywnym i angażującym lekcjom, nauczyłem/nauczyłam się wyrażać siebie w piękny i skuteczny sposób, co okazało się przydatne w moim dalszym życiu. Ponadto, dzięki Panu/Pani zyskałem/łam wiarę w siebie i w swoje umiejętności.

Jestem przekonany/przekonana, że nie tylko ja, ale także inni uczniowie mieli/miały szczęście uczyć się od tak wspaniałego Nauczyciela jak Pan/Pani. Cieszę się, że miałem/miałam takiego nauczyciela, który nie tylko przekazywał wiedzę, ale także stawał się dla mnie mentorem i przyjacielem.

Jeszcze raz chciałbym wyrazić swoją wdzięczność za to, co Pan/Pani zrobił/a dla mnie jako Nauczyciel Języka Polskiego. Życzę Panu/Pani wszelkiej pomyślności, zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy. Będę zawsze pamiętał/pamiętała o Panu/Pani jako o Nauczycielu, który zmienił moje życie.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko]

Podobne podziękowania