Podziękowanie dla promotora

Szanowny Panie Promotorze!

Dzień, w którym obroniłam swoją pracę magisterską, jest dla mnie dniem szczególnym. To uwieńczenie całej mojej pracy, jaką wykonywałam przez pięć lat studiów. W tym wyjątkowym dla mnie dniu nie chcę pominąć tych, którzy pomogli znaleźć mi się w tym miejscu. Pan Promotor jest jedną z takich właśnie osób. Dlatego też proszę dziś przyjąć moje najgorętsze podziękowania. Dziękuję za okazywaną mi przez ostatni rok pomoc oraz opiekę w trakcie pisania pracy. Dziękuję także za wszystkie cenne rady, a także za Pańską życzliwość.

Niewielu było promotorów takich jak Pan, którzy mimo tylu zajęć na uczelni mieli tyle uwagi dla swoich podopiecznych. Pan zawsze miał dla mnie czas. Nie przeszkadzały Panu także moje nie całkiem mądre pytania – zawsze Pan na nie odpowiadał, zgłaszał ciekawe sugestie czy udzielał niezbędnych wyjaśnień.

Chcę zapewnić Pana o swojej pamięci. Wyrażam wdzięczność za całe wsparcie oraz za poświęcony mi czas.

Z wyrazami szacunku

Podobne podziękowania