Podziękowanie dla woźnej w przedszkolu

Przykładowe podziękowanie, wzór czyli przykładowy tekst podziękowania dla woźnej w przedszkolu.

Szanowna Pani Woźna,

Chciałbym z całego serca podziękować za Pałą nieocenioną pracę i troskę, jaką okazuje Pani każdego dnia w naszym przedszkolu. Pańska obecność i zaangażowanie mają ogromne znaczenie dla nas wszystkich, zarówno dla dzieci, personelu, jak i rodziców.

Od samego początku Pańska życzliwość, uśmiech i gotowość do pomocy tworzą ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Dzieci uwielbiają Panią i czują się bezpieczne w Pańskiej obecności. Pańska troska o czystość, porządek i dobrą organizację wnętrza przedszkola jest nieoceniona i przyczynia się do stworzenia sprzyjającej i komfortowej przestrzeni dla naszych maluchów.

Doceniam Pańską elastyczność i gotowość do pomocy w różnych sytuacjach. Bez względu na to, czy jest to pomoc przy ubieraniu dzieci, asystowanie podczas posiłków, czy też drobne naprawy i rozwiązanie codziennych problemów, zawsze możemy polegać na Pańskim wsparciu i fachowej wiedzy. Pańska obecność daje nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa i pewności, że nasze przedszkole działa sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami.

Pragnę również podziękować za Pańską ciepłą i przyjazną postawę wobec dzieci. Dzieci zawsze są podekscytowane, kiedy widzą Panią i często przychodzą do Pani z uśmiechem na twarzy. Pańska życzliwość, cierpliwość i umiejętność nawiązywania kontaktu z maluchami są nieocenione. Pani wkład w tworzenie pozytywnych relacji z dziećmi przyczynia się do ich rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Dziękuję również za Pańską pracę na rzecz naszego przedszkola poza godzinami zajęć. Pańskie zaangażowanie w organizację imprez, dekorowanie sali, przygotowywanie materiałów i wspieranie różnych działań jest nieocenione. Pański wkład sprawia, że nasze przedszkole staje się lepsze i bardziej inspirujące dla dzieci.

Raz jeszcze chciałbym podziękować za Pańską ciężką pracę, oddanie i zaangażowanie. Jesteście niezastąpionym członkiem naszego zespołu i nie możemy sobie wyobrazić przedszkola bez Pani obecności. Pańska praca ma ogromne znaczenie dla wszystkich naszych dzieci i wpływa na ich codzienne życie.

Podobne podziękowania