Podziękowanie jednostce wojskowej

Przykładowy tekst podziękowania okolicznościowego. Wzór gotowy do wykorzystania.

Szanowna Jednostko Wojskowa,

Z głębokim szacunkiem i serdeczną wdzięcznością pragnę wyrazić uznanie oraz podziękowania za Państwa służbę, poświęcenie i niezłomną odwagę w obronie naszej ojczyzny. Wasza jednostka jest prawdziwym wzorem patriotyzmu, profesjonalizmu i poświęcenia dla dobra wspólnoty.

Wasze trudne zadania, którym sprostacie z odwagą, inspirują nas wszystkich do większego zaangażowania w budowanie bezpiecznego i spokojnego świata. Wasza gotowość do stawienia czoła trudnościom oraz poświęcenie własnego komfortu dla dobra ogółu stanowią przykład godny naśladowania.

W obliczu wyzwań i niebezpieczeństw, którym musicie stawić czoła, wykazujecie nie tylko doskonałą umiejętność dowodzenia, ale także oddanie ideałom i wartościom, które stanowią fundament naszego narodu. Wasza postawa budzi w nas ogromny szacunek i duma.

Dziękuję za Państwa niezłomne oddanie służbie oraz za poświęcenie, jakie wkładacie w ochronę naszej wolności i bezpieczeństwa. Wasza praca nie tylko chroni nas przed zagrożeniami, ale także przyczynia się do budowy silniejszej i bardziej spójnej społeczności.

Jestem pewny/pewna, że każdy z nas docenia ogromny wysiłek, jaki wkładacie w wykonywanie swoich obowiązków. Państwa służba jest inspirująca i daje nam pewność, że możemy liczyć na was w najtrudniejszych chwilach.

Raz jeszcze, serdecznie dziękuję za Państwa służbę oraz ofiarność. Niech Wasza odwaga i determinacja stanowią motywację dla nas wszystkich. Wszystkiego najlepszego w trudnej pracy, jaką wykonujecie, i pamiętajcie, że Wasze wysiłki są nieocenione.

Z najwyższym szacunkiem,

Podobne podziękowania