Podziękowanie od rady rodziców na zakończenie roku szkolnego

Przykładowe podziękowania z okazji zakończenia roku szkolnego, wzór czyli przykładowy tekst podziękowania od rady rodziców, gotowy do wydrukowania i wykorzystania.

Szanowna Pani Dyrektor,

W imieniu Rady Rodziców chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za zakończenie kolejnego udanego roku szkolnego. Dziękujemy za Pańską dedykację, zaangażowanie i wysiłek w prowadzeniu naszej szkoły oraz za stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i edukacji naszych dzieci.

Jesteśmy głęboko wdzięczni za Pańską pracę w ciągu całego roku. Wasze profesjonalne podejście, pasja do nauczania i troska o dobro naszych dzieci są niezastąpione. Dzięki Państwa determinacji i zaangażowaniu nasi uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich zdolności, zdobywania wiedzy i osiągania sukcesów.

Dziękujemy również za Pańską komunikację i otwartość wobec rodziców. Pańskie regularne spotkania, raporty i dostępność były niezwykle cenne dla nas, pozwalając nam na bieżąco śledzić postępy naszych dzieci i wspólnie podejmować decyzje dotyczące ich edukacji.

Wielkie podziękowania za wsparcie, które otrzymaliśmy od całego zespołu nauczycieli i pracowników szkoły. Pańska praca z pasją, zaangażowaniem i empatią nie tylko uczyła nasze dzieci, ale także wpływała na ich rozwój osobisty i budowanie pozytywnych relacji.

Chcielibyśmy również wyrazić naszą wdzięczność za organizację różnorodnych wydarzeń szkolnych i aktywności pozalekcyjnych. Te momenty są nie tylko okazją do zabawy i integracji, ale także do pogłębienia więzi między uczniami, rodzicami a szkołą.

Wreszcie, chcielibyśmy podziękować Pani Dyrektor za Pańskie przywództwo i inspirację. Wasze umiejętności organizacyjne, mądrość i empatia stanowią fundament naszej szkoły. Dzięki Państwa przykładowi nasze dzieci uczą się wartości, wzmacniają swoją wiarę w siebie i zdobywają umiejętności niezbędne do przyszłego sukcesu.

Rok szkolny dobiega końca, ale chcielibyśmy zaznaczyć, że nasze wsparcie dla Państwa i dla naszej szkoły będzie kontynuowane. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej wspaniałej społeczności edukacyjnej i jesteśmy wdzięczni za to, że nasze dzieci mają tak wyjątkowe miejsce do nauki i rozwoju.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Pańską pracę, zaangażowanie i wkład w edukację naszych dzieci. Życzymy Państwu wspaniałego wakacyjnego odpoczynku.

Podobne podziękowania