Podziękowanie od rodziców dla dyrektora szkoły

Przykładowe podziękowanie dla dyrektora, wzór czyli przykładowy tekst podziękowania od rodziców gotowy do wydrukowania i wykorzystania.

Szanowny Panie Dyrektorze [Nazwisko],

Chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, aby z głębokim szacunkiem i wdzięcznością podziękować Panu za Pałą wspaniałą pracę jako dyrektor naszej szkoły. Jesteśmy pełni uznania dla Pańskiego poświęcenia, zaangażowania i oddania, które przyczyniły się do rozwoju i sukcesu naszych dzieci.

Od momentu, kiedy nasze dziecko rozpoczęło naukę w Pańskiej szkole, zauważyliśmy niezwykłe zmiany w jego postawie, umiejętnościach i wiarze we własne możliwości. To wynik Pańskiego przywództwa, inspirującej atmosfery oraz wyjątkowego podejścia, jakie Pan stosuje wobec uczniów.

Dziękujemy Panu za Pańską ciężką pracę w tworzeniu korzystnego środowiska edukacyjnego, które sprzyja rozwojowi umysłowemu, emocjonalnemu i społecznemu naszych dzieci. Pańska zdolność do zarządzania zespołem nauczycieli, utrzymania wysokich standardów nauczania oraz promowania wartości takich jak szacunek, odpowiedzialność i współpraca jest godna uznania.

Jesteśmy również wdzięczni za Pańską dostępność i gotowość do wysłuchania naszych obaw, pytań i uwag. Pan jest nie tylko dyrektorem, ale także przyjacielem i mentorem dla naszych dzieci. Pańska otwartość i troska sprawiają, że czujemy się pewnie wiedząc, że nasze dzieci są w Pańskich rękach.

Dziękujemy Panu za organizację różnorodnych programów, wydarzeń i konkursów, które poszerzają horyzonty naszych dzieci i rozwijają ich zainteresowania. Pańskie zaangażowanie w tworzenie bogatej oferty edukacyjnej poza salą lekcyjną jest nieocenione i przyczynia się do pełnego rozwoju naszych podopiecznych.

Podobne podziękowania