Podziękowanie promotorowi

Przykładowe podziękowania, wzór czyli przykładowy tekst podziękowania dla promotora, gotowy do wydrukowania i wykorzystania.

Szanowny Panie Profesorze [Nazwisko],

Dzisiaj chciałbym skierować do Pana najszczersze słowa podziękowania za ogromny wkład, jaki Pan wniosłeś w moją drogę edukacyjną. Jako mój promotor, byłeś nie tylko przewodnikiem i mentorem, ale również inspiracją i źródłem wiedzy.

Dziękuję Panu za wyjątkowe wsparcie i zaangażowanie w moje badania. Panowska wiedza i doświadczenie były nieocenione w procesie tworzenia mojej pracy dyplomowej. Twoje cenne uwagi, sugestie i komentarze były niezastąpione i pomogły mi w rozwinięciu mojego badawczego potencjału.

Dziękuję Panu za cierpliwość i zaangażowanie w moje edukacyjne wyzwania. Panowska dostępność i gotowość do pomocy były niezwykle inspirujące. Panowe wsparcie zarówno na spotkaniach, jak i poza nimi, dawało mi pewność siebie i motywację do dążenia do doskonałości.

Dziękuję Panu za ciągłe zachęcanie do odkrywania nowych perspektyw i myślenia krytycznego. Twoje inspirujące wykłady i prowokujące pytania pomogły mi w rozwinięciu mojego intelektualnego horyzontu. Dzięki Panu nauczyłem się patrzeć na świat z szeroko otwartymi oczami i zadać pytania, które prowadzą do nowych odkryć.

Dziękuję Panu za poświęcony czas i uwagę, które zechciał Pan mi poświęcić. Wiedziałem, że zawsze mogę liczyć na Pana wsparcie i wskazówki, niezależnie od tego, jak trudne wydawały się moje pytania. Twoje zaangażowanie w mój rozwój akademicki sprawiło, że czuję się pewny swoich umiejętności i gotowy na nowe wyzwania.

Nie mogę wystarczająco wyrazić mojej wdzięczności za wszystko, co Pan dla mnie zrobił. Wasza pasja, wiedza i oddanie stały się dla mnie inspiracją na całe życie. Dzięki Panu stałem się nie tylko lepiej wykształconym człowiekiem, ale również bardziej świadomym i społecznie zaangażowanym obywatelem.

Z głęboką wdzięcznością, szacunkiem i podziwem pragnę podziękować Panu za wszystko, czym Pan się dla mnie stał. Pana wsparcie było dla mnie bezcenne i pozostanie na zawsze w moim sercu.

Z najszczerszymi podziękowaniami,
[Twoje imię]

Podobne podziękowania