Podziękowanie uczniom

Przykładowe podziękowania uczniom, wzór czyli przykładowy tekst podziękowania gotowy do wydrukowania i wykorzystania.

Drodzy Uczniowie,

Chciałbym złożyć szczere podziękowania dla każdego z Was za Wasze niezwykłe zaangażowanie i wkład w naszą szkolną społeczność. Wasza obecność i zaangażowanie mają ogromne znaczenie dla nas wszystkich, i chciałbym wyrazić swoją wdzięczność za Wasze wysiłki.

Dziękuję za Waszą pracę i determinację w nauce. Widzę, jak ciężko pracujecie, aby osiągać swoje cele edukacyjne i rozwijać swoje umiejętności. Wasza zaangażowana postawa i pragnienie nauki są inspirujące dla nas wszystkich.

Dziękuję również za Waszą kreatywność i talent w różnych dziedzinach. Od sztuki po sport, od muzyki po debaty – wasze talenty wzbogacają naszą społeczność szkolną i sprawiają, że nasza szkoła jest niezwykle dynamiczna i pełna życia.

Dziękuję za Waszą empatię i życzliwość wobec innych. Wspieracie się nawzajem, pomagacie tym, którzy tego potrzebują, i tworzycie przyjazne środowisko dla wszystkich. Wasze dobre serca i gotowość do pomocy są niesamowite.

Pragnę również wyrazić wdzięczność za Wasz udział w szkolnych inicjatywach i projektach społecznych. Wasza aktywność w wolontariacie, działalność charytatywna i zaangażowanie w służbę społeczności są prawdziwym wzorem dla innych.

Dziękuję Wam za Waszą radość i entuzjazm, które przynosicie do szkoły każdego dnia. Wasza energia i pozytywne podejście dodają życia naszej społeczności szkolnej i sprawiają, że każdy dzień jest wyjątkowy.

Jestem zaszczycony i wdzięczny, że mam tak wspaniałych uczniów jak Wy. Wasze indywidualne i zbiorowe osiągnięcia sprawiają, że jestem dumny i optymistycznie patrzę w przyszłość.

Z całego serca dziękuję Wam za to, kim jesteście i za to, co wnosicie do naszej szkolnej społeczności. Jesteście niesamowici, i jestem wdzięczny, że mogę być częścią Waszego edukacyjnego środowiska.

Z wyrazami najszczerszej wdzięczności,

[Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora]

Podobne podziękowania