Podziękowanie w artykule naukowym

Przykładowe podziękowania w naukowym tekście, wzór czyli przykładowy tekst podziękowania gotowy do wydrukowania i wykorzystania.

Tytuł: Podziękowania

Abstrakt:
W tym artykule naukowym pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność wszystkim osobom, które przyczyniły się do pomyślnego zakończenia tej studi. Ich niezłomne wsparcie, wiedza i pomoc okazały się nieocenione w naszym dążeniu do zdobywania naukowej wiedzy. Niniejszy artykuł stanowi wyraz naszej wdzięczności dla tych, którzy odegrali istotną rolę w naszym badaniu.

Wprowadzenie:
Badania naukowe są wynikiem wspólnych działań wielu osób, które przyczyniają się swoim wkładem i wiedzą. Jako badacze często czujemy się zobowiązani wobec tych osób, które udzielają nam wsparcia, udostępniają zasoby i dodają otuchy na drodze naszego badania. Z ogromną przyjemnością składamy podziękowania za ich wkład i wyrażamy naszą wdzięczność za niezłomne wsparcie.

Podziękowania:
Chcielibyśmy z głębokim uznaniem podziękować [Imię], naszemu szanowanemu opiekunowi i mentorowi, za niezastąpione wskazówki i trafne sugestie, które towarzyszyły nam przez całą naszą badawczą podróż. Jego/jej wiedza i głębokie zrozumienie miały kluczowe znaczenie dla kształtowania kierunku naszych badań i doskonalenia naszych metod. Jego/jej niezłomne wsparcie i zachęta były stałym źródłem motywacji, popychając nas do osiągania nowych wysokości.

Jesteśmy również wdzięczni [Instytucja/Uniwersytet] za udostępnienie niezbędnych zasobów i udogodnień, które umożliwiły nam przeprowadzenie tego badania. Dostęp do najnowocześniejszego sprzętu, zasobów bibliotecznych i grantów badawczych odegrał kluczową rolę w pomyślnym zakończeniu naszego badania.

Ponadto, składamy serdeczne podziękowania członkom naszego zespołu badawczego, w tym [Imiona], za ich niezmordowane wysiłki i współpracę. Ich zaangażowanie i oddanie dla tego projektu były wzorcowe, a ich wkład znacząco wzbogacił nasze wyniki.

Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność uczestnikom tego badania, bez których to badanie nie byłoby możliwe. Ich gotowość do oddania swego czasu i dzielenia się swoimi doświadczeniami dostarczyły cennych wskazówek i danych, przyczyniając się do rzetelności i wiarygodności naszych wyników.

Podobne podziękowania