Podziękowanie w pracy magisterskiej

Przykładowy tekst podziękowania okolicznościowego. Wzór gotowy do wykorzystania.

Praca magisterska była ostatnim etapem moich studiów. W wielu sytuacjach pisanie jej trzeba było stawiać na pierwszym miejscu, zaniedbując poniekąd inne swoje obowiązki. Na szczęście zawsze mogłam liczyć na pomoc zarówno osób, które wiązały się bezpośrednio z tematem mojej pracy, a także na moich najbliższych. Pragnę Wam teraz za wszystkim podziękować.

Dziękuję mojemu promotorowi, który spotykał się ze mną czasami w bardzo nietypowych miejscach i porach, i który zawsze podpowiedział mi, jaki powinien być mój kolejny krok. Dzięki Pańskiej pomocy zarówno zdobywanie materiałów jak również ich obróbka nie wiązały się z niepotrzebnym stresem. Jasno określone przez Pana zasady niejednokrotnie pomogły w realizowaniu zadań oraz motywowały do pracy. Pański ogrom dobrej woli i cierpliwości, a także bezpośrednie wsparcie pomogły mi szybko i sprawnie zrealizować wszystkie swoje założenia.

Chciałbym także podziękować firmie, na podstawie której mogłam przeprowadzić badania. Dzięki ich nieocenionej pomocy i udostępnieniu danych byłam w stanie napisać całą pracę. Zarówno pracownicy jak i kierownictwo zaoferowało mi swój czas oraz pomoc i niezbędne wyjaśnienia. Dzięki tej przychylności miałam szansę doskonale zrealizować swój projekt, a przy okazji naprawdę wiele się nauczyć.

Pragnę podziękować także mojej rodzinie i przyjaciołom, którzy wspierali mnie i odciążali w wielu trudnych sytuacjach. Dzięki Wam mogłam spokojnie zająć się pisaniem i przeprowadzaniem badań, nie musząc martwić się o to, co dzieje się poza moim pokoikiem. Dziękuje Wam za ten spokój i Waszą opiekę.

Pragnę podziękować także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ukończenia mojej pracy magisterskiej. Bez Was by się to nie udało.

Podobne podziękowania