Podziękowanie w rozprawie doktorskiej

Przykładowe podziękowania w rozprawie doktorskiej, wzór czyli przykładowy tekst podziękowania gotowy do wydrukowania i wykorzystania.

Szanowni Członkowie Komisji Doktorskiej,

Z głęboką pokorą i wdzięcznością pragnę złożyć moje serdeczne podziękowania za Pańską obecność, zaangażowanie i cenne uwagi podczas obrony mojej rozprawy doktorskiej. Wasza obecność i wsparcie były niezwykle ważne dla mnie w tym kluczowym etapie mojej naukowej drogi.

Dziękuję za poświęcenie swojego czasu i energii na zapoznanie się z moją pracą i zadawanie trafnych pytań, które poszerzyły moje spojrzenie na badany temat. Wasza wiedza, doświadczenie i krytyczne spojrzenie były dla mnie niezastąpione, pomagając mi doskonalić swoje badania i wnioski.

Pragnę także podziękować za Pańskie cenne wskazówki i sugestie dotyczące dalszych możliwości rozwoju mojej pracy naukowej. Wasze komentarze pomogły mi spojrzeć na moje badania z nową perspektywą, co jest niezwykle inspirujące i budujące.

Dziękuję za Pańskie otwarte umysły i konstruktywną krytykę, która z pewnością przyczyni się do poprawy jakości mojej pracy naukowej. Pańskie uwagi pomogły mi pogłębić moje rozumienie badanego zagadnienia i skupić się na kluczowych aspektach mojej rozprawy doktorskiej.

Chciałbym także wyrazić swoją wdzięczność za Pańskie wsparcie i zaufanie, które okazaliście mi, udzielając mi możliwości przedstawienia moich badań. Bycie otoczonym tak wybitnymi naukowcami i ekspertami było dla mnie ogromnym zaszczytem i motywacją do dalszego doskonalenia się.

Dziękuję również za Pańską cierpliwość i empatię, które wykazaliście w trakcie dyskusji i obrony mojej rozprawy doktorskiej. Wasze wsparcie i spokojna atmosfera sprawiły, że cały proces był bardziej komfortowy i budujący.

Jeszcze raz, szanowni Członkowie Komisji Doktorskiej, serdecznie dziękuję za Pańską obecność, wkład i konstruktywną opinię podczas obrony mojej rozprawy doktorskiej. To dla mnie zaszczyt mieć Państwa jako moich recenzentów i ekspertów, a Pańskie uwagi i wskazówki na pewno przyczynią się do rozwoju mojej kariery naukowej.

Z wyrazami najwyższego szacunku,
[Twoje imię]

Podobne podziękowania