Podziękowanie w stylu staropolskim

Przykładowe podziękowania, wzór czyli przykładowy tekst podziękowania w stylu staropolskim, gotowy do wydrukowania i wykorzystania.

Szanowni Rodzice moi,

Niech ta karczma słów mego wdzięczności stanie się wieńcem miłości, która we mnie płonie. Wasza niezmierzona życzliwość i troska otoczyły mnie, jak opiekuńcze skrzydła orłów, na mojej drodze ku sukcesom. Wstęgą więzi, jaka nas łączy, jest moc miłości, która nie gaśnie.

Ojciec mój, jako drzewo mocne i mądre, podtrzymywałeś mnie, jak wieża niezłomna. Twoje mądrością spłynęły na mnie słowa, jak perły z ust twej mądrości. Dziękuję Ci za ciepło, siłę i męstwo, które w moim sercu zrodziłeś.

Matko moja, jak złote promienie słońca, otaczałaś mnie miłością niezmierną. Twoje ramiona były jak miękka kołyska, której rytm ukoił moje serce. Dziękuję Ci za miłość, opiekę i ciepło, które w moim sercu zapłonęło.

Z obfitością słów dziękuję, kochani Rodzice moi, za wszystko, co dla mnie zrobiliście. Wasze rady, modlitwy i cenne nauki niech staną się światłem, które poprowadzi mnie przez życie. W sercu mego skarbca kryją się wasze darowane mi dary: mądrość, miłość i siła. Ich wartość przewyższa wszelkie bogactwo tego świata.

Niech moje słowa dotrą do waszych serc, jak łabędzia śpiew zatrzymuje. Dziękuję wam, moi najdrożsi, za to, że byliście mego życia najważniejszymi aktorami. Dzięki waszemu bezwarunkowemu oddaniu, mogłem wznieść się ku gwiazdom i osiągnąć to, czego dziś jestem dumnym właścicielem.

Z najgłębszą wdzięcznością,
[Twoje imię]

Podobne podziękowania