Podziękowanie za bierzmowanie biskupowi

Przykładowe podziękowania biskupowi, wzór czyli przykładowy tekst podziękowania za bierzmowanie gotowy do wydrukowania i wykorzystania.

Szanowny Księże Biskupie,

Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za przyjęcie mnie do sakramentu bierzmowania. To wyjątkowe doświadczenie było dla mnie niezwykle ważne i będę je pamiętać na zawsze.

Dziękuję za piękną ceremonię i za wzmocnienie mojej wiary w Jezusa Chrystusa. Czułem ogromną radość i pokój podczas Twojego błogosławieństwa i wyrazów modlitwy, które skierowałeś do nas, bierzmowanych.

Dziękuję także za Twoje mądre nauki i przekazywanie nam duchowych wartości. Twoje słowa i przykład jako pasterza były dla mnie inspiracją do dalszego rozwoju duchowego i zaangażowania w życie Kościoła.

Wyrażam wdzięczność za Twoją życzliwość, cierpliwość i serdeczność wobec nas, bierzmowanych. Twoje zaangażowanie w nasze życie duchowe jest nieocenione i czuję się zaszczycony, że mogłem być częścią tej pięknej uroczystości.

Pragnę również podziękować za Twój trud w prowadzeniu Kościoła i za troskę o naszą wspólnotę. Twoje duszpasterskie oddanie służy jako wzór dla nas wszystkich i motywuje nas do głębszej wiary oraz służby bliźnim.

Wraz z tym podziękowaniem pragnę złożyć najlepsze życzenia dla Ciebie, Księże Biskupie. Niech Bóg obdarza Cię zdrowiem, mądrością i siłą, abyś kontynuował swoją posługę duszpasterską z niesłabnącym zapałem.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

[Twoje imię]

Podobne podziękowania