Podziękowanie za bierzmowanie dla księdza

Przykładowe podziękowanie, wzór czyli przykładowy tekst podziękowania za bierzmowanie dla księdza.

Szanowny Księże,

Chciałbym wyrazić moje serdeczne podziękowania za bierzmowanie, które mi udzieliłeś. To dla mnie wielka radość i zaszczyt, że zostałem przyjęty w szeregi Kościoła katolickiego jako pełnoprawny członek. Twoja obecność i modlitwa podczas ceremonii bierzmowania były dla mnie szczególnie ważne i zrobiły na mnie pozytywne wrażenie.

Dziękuję Ci za Twoją wspaniałą pracę duszpasterską i zaangażowanie w kierowanie moją drogą wiary. Dzięki Twoim naukom i przykładowi, będę mógł rozwijać swoją wiarę i dążyć do życia zgodnie z naukami Kościoła katolickiego.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za bierzmowanie i życzę Ci wszelkiej pomyślności w Twojej pracy duszpasterskiej.

Z poważaniem, [Twoje imię i nazwisko]

Podobne podziękowania