Podziękowanie za dar eucharystii

Gotowy tekst podziękowania do wykorzystania. Przykładowy wzór tekstu podziękowania za dar eucharystii napisany w sposób profesjonalny.

Podziękowanie za dar eucharystii jest pięknym wyrazem naszej wdzięczności Bogu za to, że daje nam siebie samego w postaci chleba i wina. Jest to także okazja do pogłębienia naszej wiary i miłości do Jezusa, który jest naszym Panem i Przyjacielem. Oto przykładowy wzór podziękowania za dar eucharystii, który można wykorzystać lub zmodyfikować według własnego uznania:

Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że dziś przyszedłeś do mojego serca w Komunii Świętej. Dziękuję Ci za to, że jesteś moim Zbawicielem, Nauczycielem i Przywódcą. Dziękuję Ci za to, że kochasz mnie bezwarunkowo i nieustannie. Dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy i zmartwychwstałeś dla mojego zbawienia. Dziękuję Ci za to, że obdarzasz mnie swoją łaską i darami Ducha Świętego. Dziękuję Ci za to, że jesteś obecny w Eucharystii i w Kościele.

Proszę Cię, abyś umacniał moją wiarę i miłość do Ciebie. Proszę Cię, abyś pomagał mi żyć według Twojej woli i przykazań. Proszę Cię, abyś chronił mnie od zła i kuszenia. Proszę Cię, abyś błogosławił moją rodzinę, przyjaciół i wszystkich ludzi. Proszę Cię, abyś prowadził mnie drogą do nieba i pozwolił mi zobaczyć Cię twarzą w twarz.

O Jezu, Ty jesteś moim wszystkim. Oddaję się Tobie całkowicie i ufam Tobie bezgranicznie. Niech Twoje Serce Najświętsze będzie moim schronieniem i ukojeniem. Niech Twoja Eucharystia będzie moim pokarmem i lekarstwem. Niech Twoja miłość będzie moją siłą i radością.

Podobne podziękowania