Podziękowanie za darowiznę

Przykładowe podziękowania, wzór czyli przykładowy tekst podziękowania za darowiznę, gotowy do wydrukowania i wykorzystania.

Szanowny [Imię/Nazwa ofiarodawcy],

Z głębokim wzruszeniem i serdecznym uznaniem pragnę wyrazić naszą niezwykłą wdzięczność za niezwykłą darowiznę, jaką Pan/Pani hojnie przekazał(a) naszej organizacji. Wasza hojność i wsparcie nie tylko wzruszyły nasze serca, ale również miały ogromny wpływ na naszą misję i naszą zdolność do osiągania pozytywnych zmian w społeczności, którą służymy.

Wasza darowizna jest nie tylko dowodem na Wasze zaangażowanie w naszą sprawę, ale również oznacza nieocenione wsparcie dla naszych programów i inicjatyw. Dzięki Waszemu szczodremu wsparciu będziemy w stanie kontynuować naszą pracę na rzecz [opis misji organizacji] i realizować nasze cele w sposób, który nie byłby możliwy bez Waszego wsparcia.

… ciąg dalszy tekstu podziękowania poniżej …

Chciałbym podkreślić, że Wasza darowizna ma nie tylko wymierny wpływ na naszą organizację, ale również na każdą osobę, którą dotykamy swoją działalnością. Dzięki Państwa wsparciu będziemy w stanie dotrzeć do większej liczby osób potrzebujących pomocy, zapewniając im niezbędne zasoby, wsparcie emocjonalne i narzędzia, które mogą zmienić ich życie. Wasza hojność jest naprawdę odczuwalna i otwiera nowe możliwości dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Nie można przecenić znaczenia Waszego wkładu dla naszej organizacji. Wasza darowizna przekracza granice finansowe i obejmuje również Wasze wierzenia, wartości i zaangażowanie. To wyraz Waszej wiary w naszą misję i zaufania, że jesteśmy zdolni wpłynąć na pozytywne zmiany w świecie. To jest naprawdę inspirujące i motywujące dla nas, aby kontynuować naszą pracę i dążyć do jeszcze większych sukcesów.

Ponadto, chciałbym podziękować także za Państwa osobiste zaangażowanie i czas, który poświęciliście na wsparcie naszej organizacji. Wiedząc, że mamy tak oddanych i zaangażowanych darczyńców, czujemy się zaszczyceni i zmotywowani, aby nadal rozwijać nasze projekty i inicjatywy.

… ciąg dalszy tekstu podziękowania poniżej …

Jednocześnie pragnę zapewnić, że Państwa darowizna zostanie wykorzystana z najwyższą starannością i odpowiedzialnością. Będziemy regularnie informować Państwa o postępach naszej pracy i skutkach, jakie osiągamy dzięki Państwa wsparciu. Chcemy, abyście byli częścią naszego sukcesu i podziwiali efekty Waszego zaangażowania.

Raz jeszcze, z całego serca dziękuję Panu/Pani za Państwa hojność i wsparcie. Wasza darowizna ma ogromne znaczenie i jest dla nas nieocenionym darem. Wierzymy, że nasza współpraca będzie kontynuowana, a nasza więź będzie się umacniać. Dzięki takim wspaniałym ludziom jak Pan/Pani jesteśmy w stanie kontynuować naszą misję i wpływać na pozytywne zmiany w naszej społeczności.

Z najwyższym uznaniem i wdzięcznością,

[Imię i nazwisko lub nazwa organizacji]

Podobne podziękowania