Podziękowanie za obecność na pogrzebie

Gotowy tekst podziękowania do wykorzystania. Przykładowy wzór tekstu podziękowania za obecność na pogrzebie napisany w sposób profesjonalny.

Szanowni Państwo,

Z głębi serca pragnę podziękować Państwu za obecność na pogrzebie mojego/mojej [imię i nazwisko zmarłego/zmarłej]. Dzięki Państwa obecności i współczuciu mogłem/mogłam poczuć się nieco lepiej w tym bolesnym i smutnym dniu. Dzięki Państwu mogłem/mogłam pożegnać się z moim/moim ukochanym/ukochaną [relacja z zmarłym/zmarłą] w godny i szacunkowy sposób.

Państwa obecność na pogrzebie była dla mnie niezwykle ważna i cenna. Dzięki niej mogłem/mogłam odczuć, że nie jestem sam/sama w swoim żalu i cierpieniu. Dzięki niej mogłem/mogłam podzielić się swoimi wspomnieniami i uczuciami z osobami, które również znali i kochali mojego/mojej [imię i nazwisko zmarłego/zmarłej]. Dzięki niej mogłem/mogłam również otrzymać od Państwa wiele słów otuchy, pocieszenia i nadziei.

Państwa obecność na pogrzebie była dla mnie nie tylko gestem szacunku i solidarności, ale również wyrazem przyjaźni i miłości. Czuję się wdzięczny/a za to, że Państwo znaleźli czas i siłę, aby być ze mną w tym trudnym momencie. Czuję się zobowiązany/a do tego, aby utrzymywać z Państwem kontakt i dziękować Państwu za Państwa pomoc i wsparcie. Czuję się również pocieszony/a przez to, że Państwo pamiętają o moim/mojej [imię i nazwisko zmarłego/zmarłej] i modlą się za jego/jej duszę.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obecność na pogrzebie mojego/mojej [imię i nazwisko zmarłego/zmarłej]. To dla mnie ogromny dar i pociecha, że mogłem/mogłam liczyć na Państwa obecność i współczucie. To dla mnie również wielka siła i nadzieja, że mogłem/mogłam mieć tak wspaniałego/wspaniałą [relacja z zmarłym/zmarłą] w moim życiu. To dla mnie również wielka wiara i ufność, że kiedyś spotkam się z nim/nią ponownie w niebie.

Z poważaniem,

[Twoje imię i nazwisko]

Podobne podziękowania