Podziękowanie za otrzymane łaski

Przykładowe podziękowanie. Jest to gotowy do wykorzystania tekst podziękowania okolicznościowego za otrzymane łaski.

Drogi Boże,

Z głęboką pokorą i wdzięcznością kieruję do Ciebie te słowa pełne podziękowania za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś/obdarzyłaś. Twoja hojność i miłość nieustannie mnie zaskakują, i jestem ogromnie wzruszony/wzruszona tym, jak wiele dobra przynosisz do mojego życia.

Twoje prowadzenie i opieka to dla mnie źródło nieskończonego wsparcia i siły. W trudnych chwilach, Twoja obecność daje mi wewnętrzną pewność, że nie jestem sam/sama. Twoja mądrość kieruje mnie na właściwą ścieżkę, a Twoje miłosierdzie otacza mnie ciepłem i akceptacją.

Dziękuję Ci za zdolność dostrzegania mnie w mojej ludzkiej słabości i za to, że nieustannie dajesz mi możliwość wzrastania i doskonalenia się. Twoja łaska pozwala mi odkrywać nowe horyzonty i pokonywać przeszkody, które stawia życie.

Niech te słowa podziękowania staną się wyrazem mojego głębokiego szacunku i oddania. Obiecuję, że będę dążyć do tego, aby Twoje łaski nie zostały zmarnowane, ale że wykorzystam je, by służyć innym i wprowadzać do świata więcej dobra.

Dziękuję Ci za każdy nowy dzień, za każdą szansę, za każdy uśmiech i za każdą naukę. Niech moje życie będzie hołdem dla Twojej nieskończonej miłości i hojności.

Z głęboką wdzięcznością i oddaniem,

[Twoje imię]

Podobne podziękowania