Podziękowanie za pomoc

podziękowania za wsparcie i pomoc finansową

   Szanowni Państwo. Letni wyjazd, w realizacji, którego Państwa firma miała ogromy udział, wypadł świetnie. Wszystkie dzieci bawiły się świetnie, zapominając o borykających ich na co dzień problemach.

   Życie tych małych dzieci stało się trochę lepsze. Chcielibyśmy serdecznie za to podziękować. Zorganizowanie takiej atrakcji nie byłoby możliwe bez Państwa pomocy. To dzięki pieniądzom, które Państwo ofiarowali na ten cel, mogliśmy bez żadnych obaw zabrać na wycieczkę wszystkie dzieci.

… ciąg dalszy tekstu podziękowania poniżej …

   Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie finansowe, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Dziękujemy także Państwa pracownikom, którzy aktywnie przyczynili się do odnawiania budynku, w którym przebywają dzieci. Dzięki ich pomocy i pracy mogliśmy szybko i sprawnie przeprowadzić remont budynku. O efekcie najlepiej świadczy reakcja dzieci. Ich uśmiechy, to najwyższa zapłata za Państwa dobroć.

   Jeszcze raz gorąco dziękujemy prezesowi Państwa firmy, pracownikom i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. Jednocześnie zapraszamy do odwiedzania dzieci w odnowionym budynku.

Podobne podziękowania