Podziękowanie darczyńcom

Przykładowy tekst podziękowania okolicznościowego. Wzór gotowy do wykorzystania.

Szanowni Darczyńcy,

Chcielibyśmy z serca wyrazić naszą głęboką wdzięczność za Państwa hojne wsparcie i nieocenioną pomoc. Dzięki Waszemu wielkodusznemu darowi, nasza organizacja / projekt / instytucja będzie w stanie kontynuować swoją misję i osiągać cele, które mają ogromne znaczenie dla naszej społeczności.

Państwa hojność pokazuje nie tylko głęboką troskę o naszą sprawę, ale także inspiruje nas do jeszcze większego zaangażowania w to, co robimy. Wasza darczyńska oferta nie tylko wnosi istotny wkład finansowy, ale także podtrzymuje nasze dążenia i motywuje nas do osiągania coraz wyższych standardów.

Dzięki Państwa wsparciu, będziemy w stanie:

  • Realizować nasze cele i projekty z większą siłą i efektywnością.
  • Dotrzeć do większej liczby ludzi i wpłynąć pozytywnie na ich życie.
  • Wprowadzić innowacje i udoskonalenia, które inaczej byłyby trudne do osiągnięcia.

Razem z Państwa wsparciem stajemy się zespołem, działającym dla dobra wspólnoty. Wierzymy, że nasza wspólna praca przyniesie długotrwałe i pozytywne zmiany w naszej społeczności.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za Państwa hojność i ufność, jaką nam okazaliście. Będziemy regularnie informować Państwa o naszych postępach oraz efektach osiągniętych dzięki Państwa darczyństwu. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym, jak Państwa dar przyczynia się do naszej misji, prosimy o kontakt.

Z głęboką wdzięcznością i szacunkiem,

Podobne podziękowania