Podziękowanie w pracy magisterskiej

podziękowania w pracy dyplomowej, licencjackiej

   Niemniejszym chciałbym podziękować swojej małżonce, która wykazała ogrom dobrej woli i cierpliwości, gdy ja pisałem pracę. Bez jej wsparcia i pomocy stworzenie pracy magisterskiej było by znacznie trudniejsze i czasochłonne.

… ciąg dalszy tekstu podziękowania poniżej …

Chciałbym również podziękować firmie „RTV – AGD Import – Export” oraz firmie „Tanie sprzęt elektroniczny” za możliwość napisania niniejszej pracy na przykładzie ich działalności, za udostępnienie mi wszelkich potrzebnych dokumentów oraz za całkowitą przychylność z ich strony.

Dziękuję także osobom, które w mniejszym lub większym stopniu przyczyniły się do ułatwienia mi napisania pracy magisterskiej.

Podobne podziękowania