Podziękowanie za audyt

Przykładowe podziękowania, wzór czyli przykładowy tekst podziękowania za audyt gotowy do wydrukowania i wykorzystania.
… treść podziękowania poniżej…

Szanowni Państwo,

Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za przeprowadzenie audytu w naszej firmie. Wasza profesjonalna praca i zaangażowanie przyczyniły się do skutecznego zrozumienia naszych procesów, identyfikacji obszarów wymagających poprawy oraz dostarczenia nam cennych rekomendacji.

Dziękujemy za rzetelne zbieranie danych i analizę informacji dotyczących naszej działalności. Wasza staranność i dokładność przyczyniły się do uzyskania pełnego obrazu naszych operacji. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć nasze mocne strony oraz obszary, które wymagają dalszego rozwoju.

Chciałbym również podkreślić, jak ważne było Wasze podejście doradcze. Nie tylko dostarczyliście nam wyników audytu, ale także zaproponowaliście konkretne rozwiązania i strategie, które mogą przyczynić się do naszego sukcesu. Wasza wiedza i doświadczenie były nieocenione, pomagając nam zidentyfikować priorytety i określić dalsze kroki.

Dziękujemy Wam za jasne i zwięzłe raporty, które przedstawiliście po zakończeniu audytu. Wyjaśniliście nam wyniki w sposób zrozumiały i dostarczyliście nam rekomendacje, które są łatwe do wdrożenia. Dzięki temu możemy skoncentrować się na konkretnych działaniach i usprawnieniach, które będą miały pozytywny wpływ na naszą firmę.
… dalsza treść podziękowania poniżej…

Nie mogę wystarczająco podkreślić, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za Waszą pracę i wkład w naszą organizację. Wasze profesjonalne podejście, wiedza i zaangażowanie są godne uznania. Jesteśmy pewni, że wyniki audytu pomogą nam osiągnąć jeszcze większy sukces i wzrost w przyszłości.

Raz jeszcze, dziękujemy Wam za profesjonalne przeprowadzenie audytu i dostarczenie nam cennych informacji. Doceniamy Wasze wysiłki i jesteśmy wdzięczni za Waszą współpracę.

Z poważaniem,

[Twoje imię]
[Stanowisko lub nazwa firmy]

Podobne podziękowania