Podziękowanie za CV

Przykładowe podziękowanie, wzór czyli przykładowy tekst podziękowania za CV.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Chciałbym serdecznie podziękować za przemyślane i profesjonalnie przygotowane CV, które przekazał(a) Pan(i) w odpowiedzi na moje ogłoszenie o pracę. Doceniam Pańskie zaangażowanie i staranność w przedstawieniu swojego doświadczenia oraz umiejętności.

Pańskie CV wyróżnia się nie tylko estetycznym i czytelnym układem, ale również bogatą treścią, która precyzyjnie prezentuje Pańskie kwalifikacje i osiągnięcia. Jestem pod wrażeniem klarowności opisów dotyczących Pańskiego doświadczenia zawodowego oraz umiejętności, które posiada Pan(i) w kontekście wymagań stanowiska, na które aplikowałem.

Dodatkowo, chciałbym wyrazić wdzięczność za dołączenie listu motywacyjnego, w którym szczegółowo opisał(a) Pan(i) swoje zainteresowanie stanowiskiem i wartości, które mogą Państwo wnosić do organizacji. List ten daje nam możliwość lepszego zrozumienia Pańskich motywacji i pasji związanych z pracą, co jest niezwykle istotne dla procesu rekrutacyjnego.

Pańskie CV dostarczyło nam cennych informacji, które pozwoliły nam dokładniej ocenić Pańskie umiejętności i dopasowanie do oczekiwań dotyczących stanowiska. Wasza staranność w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych z pewnością przyczyniła się do tego, że jesteście Państwo kandydatem/kandydatką, który/a zasługuje na szczególne uwzględnienie w dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

Jeszcze raz pragnę wyrazić uznanie dla Państwa profesjonalizmu, staranności i zaangażowania. Pańskie CV stanowi niezwykle wartościowy i pouczający materiał dla innych kandydatów, którzy dążą do opracowania wysokiej jakości dokumentów aplikacyjnych.

Życzę powodzenia w dalszych etapach procesu rekrutacyjnego i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję bliżej poznać Państwa i ocenić Pańskie umiejętności podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z poważaniem,
[Twoje imię i nazwisko]

Podobne podziękowania