Podziękowanie za dofinansowanie

Przykładowe podziękowanie, wzór czyli przykładowy tekst podziękowania za dofinansowanie.

Szanowni Państwo,

Chciałbym/m bardzo serdecznie wyrazić swoją wdzięczność za dofinansowanie mojego projektu [nazwa projektu]. Państwa hojność i wsparcie finansowe pozwoliło mi zrealizować moje marzenie i osiągnąć cele, które sobie postawiłem/am.

Przyznam, że kiedy zaczynałem/am przygotowywać mój projekt, byłem/am nieco zniechęcony/a. Okazało się, że koszty jego realizacji przekraczają moje możliwości finansowe, a na dotację z publicznych źródeł nie miałem/am szans. Dlatego też, kiedy otrzymałem/am informację o Państwa dofinansowaniu, było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem i ogromną ulgą.

… ciąg dalszy tekstu podziękowania poniżej …

Państwa zaangażowanie i hojność okazały się kluczowe dla mojego projektu. Dzięki Państwa wsparciu udało mi się sfinansować potrzebne materiały i urządzenia, a także wynająć pomieszczenie, w którym mogłem/mogłam prowadzić moją działalność. To, co uważałem/am za niemożliwe, okazało się możliwe dzięki Państwa pomocy.

Dzięki Państwa dofinansowaniu udało mi się przeprowadzić moją działalność i przynieść korzyść społeczności lokalnej. Widząc pozytywny wpływ, jaki mój projekt ma na innych ludzi, czuję się spełniony/a i w pełni przekonany/a, że warto było w to zainwestować.

… ciąg dalszy tekstu podziękowania poniżej …

Jeszcze raz chciałbym/m bardzo serdecznie podziękować za Państwa wsparcie i hojność. To dla mnie ogromna motywacja i inspiracja, aby kontynuować swoją pracę i rozwijać moją działalność. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli/miała okazję spotkać się osobiście i porozmawiać o moich planach na przyszłość.

Z poważaniem, [Twoje imię i nazwisko]

Podobne podziękowania