Podziękowanie za głoszone rekolekcje

Przykładowe podziękowanie, wzór czyli przykładowy tekst podziękowania za głoszone rekolekcje.

Szanowni Duszpasterze,

Chciałbym/m bardzo serdecznie podziękować za przeprowadzone przez Państwa rekolekcje [nazwa rekolekcji]. Było to dla mnie niesamowite doświadczenie, które pozostawiło we mnie trwałe wrażenie.

Przez wiele lat szukałem/am drogi do Boga i znaczenia w swoim życiu. Dopiero podczas rekolekcji zrozumiałem/am, że nie jestem sam/a w moim poszukiwaniu. To, co usłyszałem/am podczas kazan i spotkań, otworzyło moje serce i umysł na Boże działanie w moim życiu.

Dzięki Państwa mądrości i modlitewnej obecności poczułem/am się częścią wspólnoty, która żyje wiarą i miłością do Boga. Było to dla mnie niezwykłe doświadczenie duchowe, które na zawsze pozostanie w mojej pamięci.

Chciałbym/m także podziękować za cierpliwość i zaangażowanie w organizację rekolekcji. Wszyscy Duszpasterze i wolontariusze byliście dla nas uczestników przyjacielscy i pomocni, a wasza obecność i modlitwa wprowadzały nas w atmosferę spokoju i skupienia.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przeprowadzenie tak wspaniałych rekolekcji. Cieszę się, że mogłem/mogłam brać w nich udział i mam nadzieję, że będę miał/miała okazję uczestniczyć w podobnych wydarzeniach w przyszłości.

Z wyrazami szacunku, [Twoje imię i nazwisko]

Podobne podziękowania