Podziękowanie dla katechetki

Przykładowy tekst podziękowania okolicznościowego. Wzór gotowy do wykorzystania.

Szanowna Pani [Nazwisko Katechetki],

Chcielibyśmy z serca wyrazić naszą ogromną wdzięczność za wszystkie lekcje, wskazówki i wsparcie, które nam udzieliła Pani jako nasza katechetka. Twoja pasja, oddanie i zaangażowanie w nauczanie oraz głęboka wiedza na temat naszej wiary uczyniły z Pani nie tylko nauczycielkę, ale także prawdziwą inspirację dla nas wszystkich.

Dzięki Pani zajęcia religii stały się nie tylko czasem nauki, ale także okazją do refleksji i zrozumienia głębszych aspektów naszej duchowości. Pani zdolność do tłumaczenia trudnych zagadnień w sposób przystępny oraz tworzenie ciepłej i akceptującej atmosfery na lekcjach pozwoliły nam bardziej zbliżyć się do Boga oraz zrozumieć znaczenie naszej wiary w naszym życiu.

Jesteśmy wdzięczni/wdzięczne za Pani cierpliwość, gdy stawialiśmy trudne pytania, oraz za Pani gotowość do dzielenia się własnym doświadczeniem i wiedzą. Pani wysiłki w organizowaniu różnorodnych formacji i wydarzeń religijnych pozostaną z nami na zawsze jako wartościowe wspomnienia i inspiracje.

Nie tylko pomogła Pani wzbogacić naszą wiedzę o naszej wierze, ale także stała się Pani wzorem osoby, która żyje zgodnie z wartościami, o których nam mówiła. Dzięki Pani zrozumieliśmy, że wiara to nie tylko abstrakcyjne pojęcia, ale przede wszystkim codzienne działania i postawy.

Chcielibyśmy Pani serdecznie podziękować za wszystko, co dla nas zrobiła. Jesteśmy przekonani, że Pani praca jako katechetki ma wpływ na nasze życie i będzie miała długotrwały efekt. Mamy nadzieję, że kolejne pokolenia uczniów również będą miały przywilej uczyć się od takiej wspaniałej osoby jak Pani.

Z głęboką wdzięcznością i szacunkiem,

[Uczniowie z klasy (jeśli dotyczy)]

Podobne podziękowania