Podziękowanie dla sponsora

Przykładowy tekst podziękowania okolicznościowego. Wzór gotowy do wykorzystania.

Szanowny Panie.

Realizowanie zadań, które zostały postawione przed naszą placówką, było ponad nasze siły. Mimo szczerych chęci nie mogliśmy zapewnić naszym podopiecznym niezbędnych do ich życia środków. Na szczęście dzięki uprzejmości Pana przedsiębiorstwa zyskaliśmy możliwość sprawowania dalszej opieki nad dziećmi. Nasz niewielki dom dziecka dzięki Pana pomocy finansowej został nie tylko odnowiony. Zakupiliśmy dla naszych podopiecznych nowe łóżka, a także wiele sprzętów, które potrzebne są im na co dzień. Bez nich ich życie nie byłoby tak kolorowe, jak obecnie. Dziękujemy zatem za to, że przyczynił się Pan do rozwoju młodych ludzi.

Pragniemy podziękować za Pańską pomoc, która naprawdę okazała się bezcenna. Jesteśmy szczęśliwi, że trafiliśmy w naszym mieście na człowieka, któremu nie jest obojętny los porzuconych dzieci. Zapewniamy także, że nie zapomnimy o Pańskiej szczodrości a także sercu, które włożył Pan we współrealizację całego projektu. Zawsze będzie Pan szczególnym gościem w naszej placówce. Mamy nadzieję, że stanie się Pan jej stałym bywalcem.

Jeszcze raz dziękujemy za wszystko i zapewniamy o naszej dozgonnej wdzięczności.

Podobne podziękowania